www.suomenvuohiyhdistys.fi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

 
    Suomen Vuohiyhdistys Facebookissa
-

Toimintasuunnitelma 2020

Suomen Vuohiyhdistyksen tarkoituksena on olla yhdyssiteenä vuohenkasvattajien välillä, toimia vuohitalouden edunvalvojana, edistää vuohien kasvatusta ja jalostusta sekä edistää vuohien ja vuohitaloustuotteiden käyttöä ja tunnetuksi tekemistä. Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan harjoittamalla julkaisu-, luento- ja neuvontatoimintaa sekä pitämällä yhteyttä vuohiasioista päättäviin elimiin.

Suomen Vuohiyhdistys toteuttaa julkaisu-, luento- ja neuvontatoimintaa osallistumalla aktiivisesti vuohialaan liittyvään keskusteluun sosiaalisessa mediassa Suomen Vuohiyhdistys Ry:n Facebook sivuilla, jäsensivuilla (FB) sekä yhdistyksen omilla nettisivuilla. Vuohiyhdistyksen jäsenet ovat mukana kirjoittamassa Lammas- ja vuohilehden vuohipainoitteisen numeron artikkeleita. Vuohiyhdistyksen hallituksen jäsenet ovat myös jäsenten ja vuohista kiinnostuneiden henkilöiden tavoitettavissa puhelimitse tai sähköpostitse sekä sosiaalisen median kautta.

Vuonna 2020
•pyritään uudistamaan käytäntöjä jalostuseläinten myynnissä ja löytämään parempi kanava jalostuseläinten ilmoittamiselle myyntiin
•osallistutaan aktiivisesti edunvalvontaan ja CAP2027 kehitystyöhön yhdessä Maataloustuottajien Keskusliiton MTK, Maa- ja metsätalousministeriön ja Suomen Lammasyhdistyksen kanssa
•osallistutaan jalostusrekisterin uudistamishankkeeseen yhdessä ProAgrian kanssa, KaRe 2020
•tarkastetaan vuohitaloudelle laadittu strategia ja päivitetään sitä tarvittaessa
•järjestetään jäsenille informatiivisia webinaareja, koskien vuohien hoitoa
•osallistutaan aktiivisesti LUKEN organisoimaan geenivarahankkeeseen vuohien osalta
•ideoidaan ja toteutetaan vuodelle 2021 vuohiasioihin painottuva kalenteri-
-
-
 
   Etusivu   |   Ajankohtaista   |   Yhdistyksen esittely   |   Galleria   |   Suomenvuohen jalostus   |   Vuohen terveys   |   Poikiminen   |   Sorkkahuolto   |   Harjoittelijaksi vuohitilalle   |   Minulleko vuohi?   |   Yhteystiedot   |   Linkit   
176194  | Copyright © 2021 Suomen Vuohiyhdistys | Tekninen toteutus: Webbinen.net