www.suomenvuohiyhdistys.fi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

 
    Suomen Vuohiyhdistys Facebookissa
-

Toimintakertomus 2019


Vuohiyhdistyksen viralliset kokoukset pidettiin
• Vuosikokous 29.3.2019 Tampereella
• Syyskokous 23.11.2019 Ikaalisissa
Hallitus kokoontui vuoden 2019 aikana kaksi kertaa 18.4. ja 14.6.
• kokouksissa aiheina olivat Okra 2019 ja sen järjestelyt sekä ajankohtainen edunvalvonta. Kokouksista ei pidetty pöytäkirjaa, koska ne olivat enimmäkseen suunnittelupalavereita.

Edunvalvonta 2019

Vuohiyhdistyksen hallituksesta Erkki Väisänen ja Jonna Ukkola osallistuivat Maa- ja metsätalousministeriön järjestämiin uutta tukikautta valmisteleviin kahteen eri CAP työpajaan. Lisäksi Eläinten hyvinvointikorvausta käsittelevään kokoontumiseen osallistuivat Erkki Väisänen ja Carin Grotenfelt. Alkuperäisrotuun liittyvässä työpajassa vuohipuolen etua olivat ajamassa Mikko Ranta-Huitti ja Milla Alanco-Ollqvist. MMM työpajoja pidettiin pitkin vuotta 2019. Vuohiala oli myös edustettuna 8.5.2019 pidetyssä lammasalaa koskevassa kokouksessa ministeriössä edustajina Erkki Väisänen ja Jonna Ukkola.

Vuohiyhdistyksen edustus on ollut myös tapaamassa Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppää. Keskusteluissa käytiin läpi vuohia koskevia tukia, vuohialan nykytilaa sekä vuohien näkökulmaa koskien uutta Eläinten hyvinvointilakia ja sen tulevaa vuohiasetusta.

Suomen Vuohiyhdistys kutsui myös MTK maatalouslinjan johtoa Lopelle tutustumaan vuohitilaan ja keskustelemaan vuohialasta nykypäivänä sekä sen tulevaisuudesta. Keskustelu oli hyvää ja monipuolista.

Kokonaisuudessaan vuonna 2019 vuohet olivat hyvin edustettuina niin MTK:ssa kuin ministeriössä ja erilaisia näkökulmia pyrittiin tuomaan esille eri tahojen kanssa keskustellessa.

Vuohiyhdistys Okrassa

Suomen Vuohiyhdistys päätti osallistua Okraan ja saimme paikan läheltä lammasosastoja. Okrassa keskusteltiin vuohista monien messuvierailijoiden kanssa. Näytettiin kuvia vuohista niin laitumella kuin sisätiloissa, myytiin vuohituotteita kuten juustoa, vuohenmaitokosmetiikkaa, taljoja, nahkoja, T-paitoja ja kasseja. Lisäksi tarjosimme messuvieraille mukaan erilaisia tietoiskuja vuohista.

Näyttelyyn kirjoitettiin puhtaaksi ja tulostettiin messuvieraille kotiin vietäväksi reseptivihko vuohenlihalle ja kutun maidolle.

Vuohialan kansallinen strategia

Vuohialan kansallinen strategia saatiin valmiiksi jo joulukuussa 2018, mutta se ei ole edennyt MTK:ssa. Strategian ovat hyväksyneet ProAgria, Juustoportti sekä Vuohiyhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen toimintaa

Vuohiyhdistyksen jäsenet ovat olleet aktiivia Facebookissa ja vuohiyhdistyksen viralliset sivut päivitettiin asiasisällön osalta vuonna 2019.

Vuohiyhdistyksen säännöt käytiin läpi ja uudistettiin paremmin nykypäivää vastaavaksi. Vuonna 2020 pidetään vain yksi virallinen kokous ja muita kokoontumisia voidaan pitää tarvittaessa jäsenistön tai hallituksen pyynnöstä. Etäyhteydellä kokouksiin osallistuminen on myös mahdollista. Suomen Vuohiyhdistys sai yhdistysuudistuksessa Y-tunnuksen ja yhdistyksen tiedot on päivitetty patentti- ja rekisterihallituksen kantaan.

Osallistumme myös uuden lammas- ja vuohiohjelmiston kehittämishankkeeseen niin rahallisella panostuksella kuin ohjausryhmän työhön. Ohjausryhmässä mukana on Markus Koivisto ja hanke kulkee nimellä Kare2020. Hankkeessa etsitään uusi tuottaja ”WebLammas ja WebVuohi” ohjelmistoille.

Jäsenistölle lähetettiin kaksi kirjettä vuoden aikana, joihin molempiin sisältyi kokouskutsu.

Vuohiyhdistys oli mukana Vuohitalous elinvoimaiseksi -hankkeessa, joka päättyi vuoden 2019 kesäkuussa. Hankkeen todettiin olleen onnistunut ja hankkeen sivuille on kerätty paljon tietoa vuohista ja vuohitaloudesta. Kaikki materiaali on vapaasti saatavilla hankkeen virallisilla sivuilla.
Lammas- ja vuohilehteen kirjoitettiin vuohiaiheisia juttuja kahteen numeroon sopimuksen mukaan.-
-
-
 
   Etusivu   |   Ajankohtaista   |   Yhdistyksen esittely   |   Galleria   |   Suomenvuohen jalostus   |   Vuohen terveys   |   Poikiminen   |   Sorkkahuolto   |   Harjoittelijaksi vuohitilalle   |   Minulleko vuohi?   |   Yhteystiedot   |   Linkit   
176194  | Copyright © 2021 Suomen Vuohiyhdistys | Tekninen toteutus: Webbinen.net