www.suomenvuohiyhdistys.fi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

 
    Suomen Vuohiyhdistys Facebookissa
-

Toimintakertomus 2019

Toimintakertomus 2021

Vuohiyhdistyksen vuosikokous kokous pidettiin
‚ÄĘ Vuosikokous 19.2.2021 Et√§yhteydell√§ Teams- sovelluksen v√§lityksell√§
Hallitus kokoontui vuoden 2021 aikana
‚ÄĘ 4.3.2021 j√§rjest√§ytyminen
‚ÄĘ 2.7.2021 et√§kokous
‚ÄĘ 22.9.2021 et√§kokous
‚ÄĘ 10.11.2021 et√§kokous

Hallituksen kokouksista pidettiin pöytäkirjaa tai muistiota. Kokouksissa käsiteltiin edunvalvontaa liittyen CAP2027 uudistukseen (APR, EHK, Kuttupalkkio), varainkeruuta, Geenivarahanketta, Lammas- ja vuohilehden artikkeleita sekä Kare2020 hanketta.

Edunvalvonta 2021

Suomen Vuohiyhdistyksen hallituksella on ollut mahdollisuus vaikuttaa CAP2027 valmisteluun Maa- ja metsätalousministeriön työryhmissä sekä Maataloustuottajain keskusjärjestö MTK:n kautta. Olemme pitäneet aktiivisesti yhteyttä sidosryhmiin ja pystyneet osallistumaan monipuolisesti keskusteluihin. Erilaisia maataloustukiin liittyviä kokouksia on ollut 6 kappaletta eri yhteistyötahojen kanssa vuonna 2021. Alkuperäisrotuasioihin liittyviä kokouksia on käyty 4 kpl eri yhteistyötahojen kanssa. Vaikka kokouksia ei lukumääräisesti ole kovin paljoa, on niiden taustalle tehty paljon selvitystyötä. Näitä asioita on käsitelty aktiivisesti myös Vuohiyhdistyksen hallituksessa sähköpostin ja puhelimen viestipalvelujen avulla.

Kare2020

ProAgria Keskustenliitto aloitti lampaiden ja vuohien kantakirja- sekä jalostusrekisteri hankkeen vuonna 2020. Tavoitteena oli saada uusi ohjelmisto WebLampaan ja WebVuohen tilalle. Vuohiyhdistys rahoitti hanketta, joten meillä oli yksi paikka hankkeen ohjausryhmässä. Ohjausryhmän kokouksiin hallituksesta osallistuivat Markus Koivisto ja Jonna Ukkola. Ohjausryhmä kokoontui vuonna 2021 yhteensä kaksi kertaa Vuohitiloista valittiin myös pilottitestaajien toimintaan kaksi vuohitilaa Jokiniemen Kartano, jota edusti Hannele Ulvo ja Halmelan tila Jonna Ukkola. Pilottitestaajien kokouksia ja infotilaisuuksia oli yhteensä 5 kokousta ennen varsinaista ohjelmiston testausta. Ohjelmiston valmistuminen venyi alkuperäisistä suunnitelmista tammikuun 2022 puolelle. Uusi ohjelmisto sai nimekseen NettiKatras.

Tunne vuohesi ‚Äď havainnointimenetelmi√§ ruokinnan tueksi

Suomen Vuohiyhdistys toimi opinnäytetyön toimeksiantajana tuottaakseen vuohien pitäjille informatiivista materiaalia parantamaan vuohien terveyden seurantaa. Opinnäytetyössä oli tarkoituksena luoda tietokortit vuohien kuntoluokituksesta, vuohien pötsiluokituksesta sekä vuohien lantaluokituksesta vuohen pitäjien käyttöön. Työn toteutti Savonian Ammattikorkeakoulusta Sara Rönkä. Tietokorttien kuvat on kuvattu suomessa vuohitilalla kesällä 2021. Työhön on haettu paljon tietoa eri lähteistä ja valmiimmat luonnokset tarkastutettiin Lammasmaailman eläinlääkäri Johanna Rautiaisella sekä ProAgria Etelä-Suomen asiantuntija Marja Jalolla. Vuohiyhdistys halusi tuoda opinnäytetyölle lisää uskottavuutta kysymällä koulun ulkopuolisia henkilöitä tarkastamaan työn. Vuohiyhdistys vastaa tarkastajille tulleista kustannuksista. Opinnäytetyön tekstiosiossa kerrotaan hyvin tiivistetyllä tavalla oleelliset asiat vuohen ruokinnasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Tekstiosio ja tietokortit ovat työn julkaisun jälkeen kaikkien saatavilla Theseuksessa. Opinnäytetyö valmistuu vuoden 2022 helmikuussa.

Geenivaraohjelma

Vuohiyhdistys on ollut aktiivinen geenivarojen säilytyksen edistämisessä. Olemme pitäneet yhteyttä Luonnonvarakeskukseen ja suunnitelmia suomenvuohipukkien sukusolujen keräämisestä on tehty. Keräykset toteutuvat vuoden 2022 aikana.

Varainkeruu

Vuohikalenteri 2022

Hallitus muodosti vuosikalenteri työryhmän ja kuvia kyseltiin Facebookin vuohiryhmissä. Kuvia saatiin kohtuullisesti ja kalenteri koostettiin painovalmiiksi joulukuun alkupäiviin. Vaikka kalenterin myyntiaika oli sen myöhäisen valmistumisen johdosta aika lyhyt, onnistuttiin myynnissä silti hyvin. Kalenteriin toteutettiin myös informatiiviset tietolaatikot vuohikuvien oheen. Edellisestä vuodesta poiketen, infolaatikkojen teemat jatkuivat useamman kuukauden. Kalentereita painettiin 70kpl ja niistä myytiin vuonna 2021 57 kpl ja tammikuussa 2022 1kpl. 2kpl olivat palkintoina kuvakilpailuun osallistuneille arvonnoissa ja 6 kpl lahjoitettiin tärkeille sidosryhmille. Painotaloksi valittiin Laatupaino Vihannista kysyttyjen tarjousten ja kalenterin paperilaadun perusteella.

Lammas- ja vuohilehti

Vuonna 2021 vuohipainotteiset numerot Lammas- ja vuohilehdessä olivat numerot 2 ja 4. Numerossa 2/2021 perehdyttiin valmistuneen opinnäytetyön muodossa vuohien rakennearvosteluun, kirjoitettiin tilaesittely Kurjensuon vuohitilasta, saatiin harrastajan näkökulmaa kesävuohien pitämiseen, huomioitiin vuohiyhdistyksen vuosikokous sekä nostettiin esille vuohien teuraspainokehitystä. Kirjoittajina toimivat Noora Salminen, Terhi Torikka, Jonna Ukkola, Tero Tankka sekä Anna Kujala.

Numerossa 4/2021 avattiin opinnäytetyö, jossa havainnollistettiin yhden tilan tuotosseurannan avulla suomenvuohipukkien merkitystä tyttärien maitotuotoksessa. Lisäksi ProAgria julkaisi pukkitilastoja WebVuohi-ohjelmistosta saadusta aineistosta. Vuohien paimennus oli tässä numerossa paimenkoiran koulutuksen teema. Kirjoittajina toimivat Carita Jalkanen, Milla Alanco-Ollqvist ja Kaie Ahlskoq sekä Anniina Holopainen.
Lähes kaikissa vuoden 2021 Lammas- ja vuohilehdissä vuohet on huomioitu eläinlääkärin palstalla.

-
-
-
 
   Etusivu   |   Ajankohtaista   |   Yhdistyksen esittely   |   Galleria   |   Suomenvuohen jalostus   |   Vuohen terveys   |   Poikiminen   |   Sorkkahuolto   |   Harjoittelijaksi vuohitilalle   |   Minulleko vuohi?   |   Yhteystiedot   |   Linkit   
217735  | Copyright © 2023 Suomen Vuohiyhdistys | Tekninen toteutus: Webbinen.net