www.suomenvuohiyhdistys.fi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

 
    Suomen Vuohiyhdistys Facebookissa
-

Suomen Vuohiyhdistyksen säännöt

SUOMEN VUOHIYHDISTYKSEN S√Ą√ĄNN√ĖT

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen Vuohiyhdistys ja sen kotipaikka on Kurikka. Y-tunnus 3039366-9. Rekisteröintinumero: 140:123

2§ Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen toimialue on koko Suomi ja sen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä vuohenkasvattajien välillä, toimia vuohitalouden edunvalvojana, edistää vuohien kasvatusta ja jalostusta sekä edistää vuohien ja vuohitaloustuotteiden käyttöä ja tunnetuksi tekemistä. Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan harjoittamalla julkaisu-, luento- ja neuvontatoimintaa sekä pitämällä yhteyttä vuohiasioista päättäviin elimiin.

3§ Jäsenet
Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Yhdistyksen jäseneksi ottamisesta ja jäsenyydestä erottamisesta päättää hallitus. Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

4§ Jäsenmaksu
Yhdistyksen jäsenmaksusta päättää vuosikokous.

5§ Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon vuodeksi kerrallaan valittavan puheenjohtajan lisäksi kuuluu 6-12 varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Lisäksi hallitus valitsee rahastonhoitajan ja sihteerin, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Jos hallituksen jäsen joutuu eroamaan kesken toimikauttaan, voi yhdistyksen ylimääräinen kokous valita hänen tilalleen uuden jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä on läsnä jompikumpi puheenjohtajista mukaan lukien.

6§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus voi määrätä henkilön kirjoittamaan yksin yhdistyksen nimen.

7§ Toiminta- ja tilikausi
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit pidetään kalenterivuosittain ja ne on esitettävä hallituksen toimintakertomuksen kanssa yhdistyksen toiminnantarkastajille ennen maaliskuun loppua. Toiminnantarkastajien tulee antaa toiminnantarkastuskertomus hallitukselle hyvissä ajoin ennen vuosikokousta.

8§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin p√§√§tt√§ess√§ my√∂s postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuv√§lineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen varsinainen kokous on vuosikokous, joka on pidett√§v√§ tammi- huhtikuussa. Kokouksessa jokaisella j√§senell√§ on yksi √§√§ni. Kaikki ne asiat, joista ei yhdistyslaki eiv√§tk√§ n√§m√§ s√§√§nn√∂t toisin m√§√§r√§, ratkaistaan avoimella √§√§nestyksell√§ ja yksinkertaisella √§√§nten enemmist√∂ll√§, mik√§li lippu√§√§nestyst√§ ei vaadita ja kannateta. √Ą√§nten menness√§ tasan ratkaisee vaaleissa arpa ja muissa asioissa puheenjohtajan kannattama mielipide

9§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Kokouksesta ilmoitetaan jäsenille vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin jäsenille toimitetulla kirjeellä tai sähköpostitse.

10§ Vuosikokous
1)Kokouksen avaus
2)Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3)Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4)Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5)Esitellään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
6)Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7)Määrätään jäsenmaksu kuluvalle vuodelle
8)Esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle toimintavuodelle
9)Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen varsinaisten jäsenten valitseminen
10)Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
11) Valitaan hallituksen mahdollisesti esittämien toimikuntien jäsenet
12) Hallituksen esitykset sekä
13) Muut kokouskutsussa mainitut asiat
14) Muut kokouksessa esiin tulleet asiat


11§
Muutosehdotus näihin sääntöihin on jätettävä yhdistyksen hallitukselle vähintään kaksi kuukautta ennen sitä kokousta, jossa se halutaan käsiteltäväksi. Hallituksen on esitettävä se lausunnollaan varustettuna seuraavalle varsinaiselle kokoukselle. Jotta muutosehdotus tulisi hyväksytyksi, sen tulee saada 3/4 annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

12§
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa yhdistyksen toisiaan vähintään kahden kuukauden väliajalla seuraavassa kokouksessa, joista jommankumman tulee olla yhdistyksen varsinainen kokous. Purkamispäätöksen on saavutettava kummassakin kokouksessa vähintään 3/4 enemmistö annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

13§
Muuten noudatettakoon, mitä yhdistyslaissa säädetään
-
-
-
 
   Etusivu   |   Ajankohtaista   |   Yhdistyksen esittely   |   Galleria   |   Suomenvuohen jalostus   |   Vuohen terveys   |   Poikiminen   |   Sorkkahuolto   |   Harjoittelijaksi vuohitilalle   |   Minulleko vuohi?   |   Yhteystiedot   |   Linkit   
268110  | Copyright © 2024 Suomen Vuohiyhdistys | Tekninen toteutus: Webbinen.net